Speciale rijtuigen van de Belgische spoorwegen

Koninklijk Rijtuigen

↓Koninklijk rijtuig N°4 - I1 a2b6: 10.060
Geschiedenis
- Op de beheersraad van de NMBS van 11 december 1937 werd besloten om een nieuwe koninklijke trein te bouwen. Tot dan toe gebruikte de Koninklijke familie voor haar verplaatsingen per spoor
  een trein bestaande uit 7 rijtuigen met bogies en 3 bagagerijtuigen met houten kasten, gebouwd voor de eerste wereldoorlog.
- De oude koninklijke trein werd het laatst gebruikt van 21 tot 24 november 1938, naar aanleiding van een bezoek van Leopold III aan het Nederlandse Koninklijk Hof.
- In 1938 / 1939 werd de nieuwe koninklijke trein gebouwd door de centrale werkplaats van de NMBS in Mechelen en voor de afwerking deed men een beroep op meerdere privé firma’s.
- Op 23 mei 1939 werd deze trein voor het eerst gebruikt naar aanleiding van het bezoek van de Nederlandse Koningin Wilhelmina aan Brussel.
- Op 28 mei deed de trein dienst voor de blijde intrede van de Koning in Luik. Op 4 juni van hetzelfde jaar voor de intrede in Mons.
- Vanaf 1940 werden de koninklijke bezoeken afgelast ten gevolge van oorlogsfeiten.
Gedurende de donkere oorlogsjaren was de koninklijke trein samengesteld als volgt :
⇒ Salonrijtuig nr. 1
⇒ Restauratierijtuig nr. 2
⇒ Slaaprijtuig nr. 3
⇒ Verbouwd RIC rijtuig nr. 4 (Prinsenrijtuig)
⇒ RIC rijtuig nr. 7 voorbehouden aan NMBS functionarissen
⇒ Bagagerijtuigen nr. 8 en nr. 9
⇒ 2 bijkomende metalen rijtuigen, nr 5 en 6, die door de Duitsers omgevormd werden tot slaaprijtuigen ten behoeve van het opperbevel van het Duitse leger.
Na de oorlog werd de trein, volledig intact, terug gevonden.
- Op 9 oktober 1945 werd hij voor de eerste keer na de oorlog, terug in dienst genomen naar aanleiding van het bezoek van Generaal De Gaulle aan België.
- Op 4 oktober 1952 gebruikte Koning Boudewijn de trein naar aanleiding van de officiële opening van de Noord-zuid verbinding.
- Tot in 1976 werd deze trein gebruikt voor het vervoer van onze koninklijke familie even als voor hoge buitenlandse gasten, zoals bv. de Japanse keizer in 1971 en de Deense koningin in 1976.
- Na 1976 gebruikten de hoge gasten het klassieke NMBS materieel.
- De koninklijke trein van Leopold III en Boudewijn I, bestond dus, in de basisversie, uit 3 rijtuigen : een salonrijtuig, een restauratierijtuig, en een slaaprijtuig; naargelang de noodwendigheden konden
  daaraan rijtuigen worden toegevoegd.

 
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5 & 6
N°7
N°8 & 9
N°10
Rollend materieel