Passagiersrijtuigen van de Belgische spoorwegen

Rijtuigen voor internationaal verkeer

Type I2

Terug
Niet meer in commerciële dienst sinds 1988.
Verscheidene rijtuigen zijn bewaard door verscheidene verenigingen.
 

Algemeen Rijtuig I2 A4R 9015 - ex 11.908 (Dendermonde 2011)

Rijtuig I2B 11.907 (Mariembourgh 2011)


Bouwjaar
Aantal gebouwd
As indeling
Gewicht Bruto
Gewicht Tarra
Snelheid
Draaistel
1952
50
2'2'
33,4 - 38ton volgens inrichting
31,6 - 33ton volgens inrichting
150Km/h
Pennsylvania, vanaf 1956 Schlieren T22
Afmetingen
Lengte over de buffers
Lengte van de kast
Breedte
Afstand tussen de draaistelophanging
Afstand tussen de assen
Afstand draaistel buffer
Hoogte rail - buffer
Hoogte rail - dak
Wieldiameter
Maximum boogstraal
22300mm
21000mm
2940mm
14500mm
2700mm
3250mm
1065mm
3840mm
920mm
80m
Nummering 1933 - 34 ⇒ gedetailleerde nummerlijst.
Type Nummering NMBS Nummering UIC Aantal
a2b6 10.121 - 10.158 nvt 38
c11 13.121 - 13.132 12
Totaal
50
Nummering 1956
Type Nummering NMBS Nummering UIC Aantal
a2b6 word A8 11.101 - 11.138 nvt 38
c11 Word B11 12.101 - 12.112 12
Totaal
50
Nummering 1963
Type Nummering NMBS Nummering UIC Aantal
A8 11.101 - 11.126 51 88 18 80 201 - 226 26
A4R 11.901 - 11.912 51 88 84 80 201 - 212 12
B11 12.101 - 12.112 51 88 21 80 201 - 212 12
Totaal
50
Nummering vanaf 1977 - 83
Type Nummering NMBS Nummering UIC Aantal
A8 Wordt B8 12.151 - 12.176 51 88 28 80 201 - 226 26
A2R 11.905, 11.910
11.912
51 88 84 80 205, 210
51 88 84 80 212
3
A3R 11.901 - 11.904
11.906 - 11.909
51 88 84 80 201 - 204
51 88 84 80 206 - 209
8
R 11.911 51 88 84 80 211 1
B11 12.101 - 12.112 51 88 21 80 201 - 212 12
Totaal
50
Aantal plaatsen
Type Staanplaatsen Zitplaatsen Totaal
A2B6   1eKlasse: 12; 2eKlasse: 36 48
A8   48 48
A2R   12 + 20 Resto 32
A3R   18 + 20 Resto 38
A4R   24 + 20 Resto 44
R   2 + 20 Resto 22
B11   88 88
B8   64 64
C11   88 88
Kastgedeelte  
Bouwers
Type
Deuren

Deurbediening
Intercirculatie
Ragheno te Mechelen
Compartimentering, doorlopende zijgang en eindplatformen
Toegang: Naar buiten draaiende enkelvleugeldeuren met Kickertslot
Compartimenten: schuifdeuren Afdelingen: zwaaideuren
Manueel openen en sluiten met deurklink.
Kopdeuren, metalen voettreden en vouwbalgen
Energievoorziening  
Stoom
Elektrisch
Batterijen
Dynamo
Van de locomotief
3kV= van de locomotief
72V=; Cd-Ni 85Ah / Pb 320Ah
72V= / 40 - 70A
Comfort  
Verluchting
Verwarming
Opmerking
Verlichting
Sonorisatie
Sanitair
Overig
Schepens zuigtoestellen per compartiment; Torpedoventilator in de WC
Stoom- en elektrische radiatoren Westinghouse-Sacmé; individuele verwarming per compartiment. Elektrische kachels en gepulseerde lucht in keuken en restaurant.
-
TL; 72V=, Individueel per compartiment, half of algemeen per rijtuig.
Geen
Sommige types hadden 2 Wc's, aan elk uiteinde 1 zoals de A8, A2B6, B8 en lavabo
De types A2R, A3R, A4R en R hadden een verbruikszaaltje en keuken.
Remming
- Pneumatisch met Oerlikonverdeler Est/R-36V met remhangwerk per draaistel met remblokken.
- Parkeerrem: Handmatig
Mechanische koppeling tussen de rijtuigen
- Een trekhaak met oog, waarmee de opeenvolgende rijtuigen aan mekaar gekoppeld worden.
- Een trekstang met elastische element dat de trekkrachten opvangt.
- Een steun met geleidingsvlakken, waarop de elastische elementen gemonteerd zijn.
- Geleidingsstukken, waarop de trekhaak glijdt.
- Een schroefkoppeling, waarmee de rijtuigverbinding opgespannen wordt.
- Afstandsringen om de spankrachten te beperken.
Opmerkingen
- Bewaarde rijtuigen voor zover bekend in 2018 :
- I2 9001 (11.901) van het TSP ingericht als buffetrijtuig
- I2A4R 9015 (11.908) van het TSP ingericht als buffetrijtuig
- I2B 11.907 van het CFV3V ingericht als bloklokaal