Geschiedenis van de spoorwegen

Railway Operating Division

Transportation Corps U.S. Army

Lijn58

Wereldoorlog I – Wereldoorlog II

De Railway Operating Division (ROD)

De Railway Operating Division was een divisie van de Engelse Royal Engineers die in 1915 werd opgericht om de spoorwegen uit te baten tijdens de Eerste Wereldoorlog, en was grotendeels samengesteld uit spoorwegpersoneel. De ROD bediende hun eerste lijn op een sectie van de lijn Hazenbroek-Ieper, waarvan de werkzaamheden werden uitgevoerd door voormalige medewerkers van de London and North Western Railway.
De ROD vorderde veel verschillende locomotieven van de Britse spoorwegmaatschappijen op en huurde verschillende Belgische locomotieven die in 1914 naar Frankrijk waren gestuurd, echter naarmate de oorlog voortduurde, vorderde de ROD ook de Robinson-klasse 8K 2-8-0 van de Great Central Railway op als hun standaard goederentreinlocomotief, en werd omgedoopt tot ROD 2-8-0. Sommige locomotieven werden ook gekocht bij Baldwin in de Verenigde Staten.
Na de oorlog werden de gebruikte locomotieven terug bezorgd aan hun eigenaren, de ROD 2-8-0’s werden afgesteld in Groot-Brittannië en tussen 1919 en 1927 verkocht aan verschillende Britse spoorwegbedrijven. de Baldwin locomotieven werden verkocht als militair materieel waarvan de meesten terecht kwamen in België en Frankrijk.

Transportation Corps U.S. Army

Het Transportation Corps werd op 31 juli 1942 opgericht door Executive Order 9082 en is een ondersteuningsafdeling voor gevechtsdiensten van het Amerikaanse leger, met het hoofdkantoor in Fort Eustis, Virginia en onderdeel van een van de drie logistieke afdelingen van het Amerikaanse leger, waarvan de andere het Quartermaster Corps en het Ordnance Corps. Het Transportation Corps was verantwoordelijk voor de verplaatsing van personeel en materiaal per vrachtwagen, spoor, lucht en over zee.

Eerste Wereldoorlog
Het Amerikaanse expeditieleger dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk werd ingezet, benadrukte de noodzaak aan één transportmanager. William W. Atterbury, een voormalige spoorwegbeambte, kreeg de opdracht van brigadegeneraal en werd aangesteld als directeur-generaal van Transport. Op 15 augustus 1918 werd een apart motorvervoerskorps van het nationale leger opgericht voor het beheer van de vrachtwagens. Op 9 juli 1918 werd de Amerikaanse legerschool voor vrachtwagenchauffeurs opgericht. Het transportcorps van het Amerikaanse expeditieleger werd na de oorlog afgeschaft . Het Motor Transport Corps voerde vervolgens in 1919 en 1920 transcontinentale motorkonvooien uit.

Tweede Wereldoorlog
Op 9 maart 1942 werd de Transport Service opgericht als logistiek onderdeel en op 31 juli 1942 werd de Transport Service het Transportation Corps. Tegen het einde van de oorlog had het Transportation Corps meer dan 30 miljoen soldaten binnen de Verenigde Staten en 7 miljoen soldaten plus 126 miljoen ton voorraden naar het buitenland verplaatst. Vanaf het begin, eind mei 1942 in Engeland, werden de Transportation Corps operaties in de ‘European Theater Of Operations’* geleid door generaal-majoor Frank S. Ross, die was aangesteld door generaal-majoor John CH Lee, commandant-generaal van de bevoorradingsdiensten.

*Het European Theatre of Operations, United States Army was een Theatre of Operations dat verantwoordelijk was voor het leiden van de operaties van het Amerikaanse leger in het hele Europese theater van de Tweede Wereldoorlog, van 1942 tot 1945.

Een van de grootste wapenfeiten van het Transportation Corps, via de Military Railway Service, was de wederopbouw van het Franse spoorwegnet na D-Day en het vervoer van 1500 locomotieven en 20000 treinwagons speciaal gebouwd voor het lichtere Franse spoorwegsysteem. Om deze operaties te versnellen en vertragingen te voorkomen veroorzaakt door de vernietiging van de Franse kanaaldoorgangen en dokken door de terugtrekkende Duitsers, bracht het Transportation Corps het zware spoorwegmaterieel over het kanaal en over de stranden in speciaal gebouwde tanklandingschepen die voor het eerst werden ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945) en ter ondersteuning werden ingezet voor amfibische operaties door tanks, voertuigen, vracht- en landende troepen rechtstreeks naar de kust te brengen zonder de nood aan dokken of pieren.

Bron : Wikiwand – verbeterde en bijgewerkte tekst.

error: Content is protected !!